Deon Adriaanse

Ywerige leser

Onse Vaders boei van begin tot einde

Deon Adriaanse 2012-12-11 "Dit is dalk juis hierdie onbekende speelvelde wat die leser so insuig in die storie en wat vir Brynard die geleentheid bied om met goeie karakterisering en ’n flinke pas die leser van begin tot einde te boei."
Top