Denine Smit

Denine Smit is in 1963 gebore, begin haar skoolloopbaan in Randburg en matrikuleer in 1981 aan die Hoërskool Werda, Fauresmith, waarna sy haar BIur LLB aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) behaal. Sy was tien jaar verbonde aan die Departement van Justisie, aanvanklik as boedelberedderaar en staatsaanklaer, en daarna as staatsadvokaat by die Nasionale Vervolgingsgesag. Hierna was sy vir agt jaar in diens van Suid-Afrikaanse Brouery, waar sy as een van die eerste vroulike werknemers in ‘n uitvoerende pos in die sentraalstreek aangestel is. Sy begin gedurende hierdie tyd in arbeidsreg spesialiseer en was een van die eerste studente wat die sertifikaat in arbeidsreg aan die UV cum laude verwerf het. Hierna het sy ook die graad LLM (Arbeidsreg) cum laude verwerf.

Sy was jare in privaatpraktyk, en arbeidsreg en arbeidslitigasie was haar spesialisgebied. Sy was ook by LabourNet, ‘n nasionale arbeidsorganisasie, betrokke. Sy is sedert 2010 dosent in handelsreg (arbeidsreg) aan die UV en is tans besig met haar LLD-studies. Publikasies en internasionale voordragte het gevolg en het onder andere onderwerpe rakende seksuele teistering in die onderwys, kuberbullebakkery en die jurisdiksie van die KVBA ingesluit. Haar belangstellingsveld is teistering in die werksplek en die posisie van werknemers, interdissiplinêr.

Depressie en die wêreld van werk – ’n arbeidsregtelike perspektief

Denine Smit, Laetitia Fourie 2013-09-25 "Hierdie navorsing dui daarop dat die Suid-Afrikaanse statute en instrumente gebrekkig is wat betref die mate van beskerming wat dit aan sowel werknemers met depressie as hul werkgewers verleen."

Die invloed van ’n werkgewer se likwidasie en/of boedelsekwestrasie op die diensverhouding met die werknemer, met die oog op ondernemingsredding as moontlike alternatief

Denine Smit, Veruschka Vergottini 2013-02-19 "Hierdie artikel stel eerstens ondersoek in na werknemers se regte met die likwidasie/sekwestrasie van hul werkgewer soos dit tans in die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 en die Wet op Insolvensie 24 van 1936 vervat is."
Top