Delano van der Linde

Delano Cole van der Linde (LLB, LLM, LLD (Stellenbosch)) is ’n senior lektor en vakgroephoof (Straf- en Strafprosesreg) in die Fakulteit Regsgeleerdheid, Noordwes-Universiteit. Hy doen hoofsaaklik navorsing op die gebied van georganiseerde misdaad, asook strafprosesreg en bewysreg. Sy doktorale proefskrif handel oor die statutêre aanspreeklikheid van bendes ingevolge die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad 121 van 1998.

Vonnisbespreking: Die Konstitusionele Hof verskaf sekerheid oor die toepassing van die gemeenskaplikeoogmerk-leerstuk op verkragtingsake

Delano van der Linde LitNet Akademies (Regte) 2020-10-14

"Dit is onlogies om die leerstuk op misdade soos moord (hoewel baie wyd omskryf), waar ’n dader byvoorbeeld iemand met ’n mes kan steek of verwurg, toe te pas, maar nie op verkragting nie. ’n Mes penetreer tog op ’n soortgelyke wyse die menslike liggaam (al is dit nie op ’n intieme, seksuele wyse nie)."

Top