D.J. Brand

Dirk Brand het die grade BCom, LLB, LLM (Europese Unie-reg) en LLD (Staatsreg) verwerf. Hy is ’n kundige op die gebied van die staatsreg, veral finansiële staatsreg, en is ’n onafhanklike regsadviseur en konsultant wat werk binne die staatsregtelike omgewing, die bevordering van goeie regering en internasionale verhoudinge. Hy is die koördineerder van die Beiere-Wes-Kaap-vennootskap en tree as verteenwoordiger van die Beierse regering in die Wes-Kaap op. Hy is ook deeltyds verbonde aan die Skool vir Publieke Leierskap, Universiteit Stellenbosch.

Hy het in die middel-negentigs as staatkundige adviseur vir die Wes-Kaapse provinsiale regering opgetree en ook aan die onderhandelinge in die grondwetlike vergadering in Kaapstad deelgeneem. Later was hy koördineerder van ’n span regskundiges wat verantwoordelik was vir die opstel van die Wes-Kaapse provinsiale grondwet (1998), en daarna vir etlike jare aan die hoof van die kantoor vir internasionale betrekkinge van die Wes-Kaapse regering.

Hy het reeds etlike artikels en bydraes in boeke oor staatsreg en internasionale betrekkinge in Suid-Afrika, Duitsland, Italië en die VSA gepubliseer, en sy doktorale tesis is in 2006 deur die Konrad Adenauer Stiftung uitgegee onder die titel Financial Constitutional Law – A Comparison between Germany and South Africa.


YouTube-onderhoud: Dirk Brand

D.J. Brand 2012-11-30 Dirk Brand praat oor sy akademiese agtergrond, loopbaan en die finansiële staatsreg. Hy gesels oor sy LitNet Akademies-artikel "Die finansiële krisis in provinsies en munisipaliteite: Verg dit grondwetlike of politieke oplossings?" en die belangrikheid van Regs-navorsing in Afrikaans.

Die finansiële krisis in provinsies en munisipaliteite: Verg dit grondwetlike of politieke oplossings?

D.J. Brand 2012-10-26 "Die finansiële volhoubaarheid van baie munisipaliteite is onder geweldige druk en gebrekkige dienslewering deur munisipaliteite en sommige provinsies plaas ’n demper op volhoubare ontwikkeling en ekonomiese groei in Suid-Afrika."
Top