Corné van Staden

Corné van Staden is dekaan van inligtingstegnologie by MGI (Midrand Graduate Institute).

Kan studente sosialenetwerk-omgewings gebruik om beter te kan studeer?

Corné van Staden 2013-04-16 "Die uitdaging in onderrig is nie net die gebruik van sosiale media nie, maar ook die integrasie van tegnologie in die onderrig- en leerproses om konstruktiewe betrokkenheid van studente tydens die leerproses te bevorder."
Top