Corlene Beukes

Die intergeloofsverhouding tussen Christenskap en Islam mag dalk na ’n onversoenbare een klink, maar die siel van die verhouding is gegrond op geloof, respek en liefde. Dit is dan op grond van hierdie eienskappe dat ek hierdie twee geloofsgemeenskappe wil betrek in 'n gesprek oor die verbetering van die globale en sekulêre gemeenskap.

Soveel wêreldburgers het juis gekies om nie met 'n geloof te identifiseer nie, maar tog word hulle lewens nog swaar deur die besluite van hierdie twee geloofsgemeenskappe geraak – byvoorbeeld selfmoordbomme of die NGK van Suid-Afrika se besluite oor homoseksualiteit. Dit is vir my onaanvaarbaar. Die respek en liefde wat beide Christenskap en Islam verkondig, moet mos almal (selfs ook niegelowiges) insluit.

Dit is dan hier waar 'n oog op hierdie ongelykheid in ons wêreld en my liefde vir groot drome droom, ontmoet. Die resultaat: ek gaan eendag vir die VN as konsultant oor hierdie situasie werk.

Met 'n hart vir mense streef ek daarna om die wêreld vir almal te verbeter.

Einstein-kompetisie: Corlene Beukes

Corlene Beukes Einstein-kompetisie 2016-06-08

"Die intergeloofsverhouding tussen Christenskap en Islam mag dalk na ’n onversoenbare een klink, maar die siel van die verhouding is gegrond op geloof, respek en liefde."

Top