Cilliers van Niekerk

Opgelei as toegepaste wiskundige; probeer nou die menslike brein (streng gesproke die breinskors) neurofisiologies en kognitief verstaan.

Aan Jaco: Vir Afrikaans in ere herstel én vir Engels!

Cilliers van Niekerk 2012-11-02 Dit baan ook die weg vir 'n soortgelyke veralgemening van Afrikanerskap, om genetiese verwantskap (tja, ons ís wel en waarlik verwant) en medeskepping van die taal te weerspieël.
Top