Christiaan Swart

Christiaan Swart het die grade BCom (Regte), LLB LLM (Pretoria) en LLD (Unisa) verwerf. Hy is ’n medeprofessor in korporatiewe reg en is verbonde aan die Universiteit van Pretoria se Departement Handelsreg. Christiaan het ’n aantal akademiese artikels gepubliseer, hoofsaaklik gefokus op aandeelhouerbeskerming en ondernemingredding.

The statutory personal and the statutory derivative action: Is a sharp distinction still justified? 

Christiaan Swart Academic research 2021-11-15

"The article concludes by recommending an amendment to section 163(2) to provide for relief in the form of authorising a shareholder or director to institute legal proceedings on behalf of the company."

Die statutêre persoonlike en die statutêre afgeleide aksie: Is ’n streng onderskeid steeds geregverdig?

Christiaan Swart LitNet Akademies (Regte) 2021-11-15

"Daar word voorgestel dat artikel 163(2) gewysig word om aan ’n hof bevoegdheid te verleen om aan ’n aandeelhouer of direkteur regshulp toe te staan in die vorm van verlof om namens ’n maatskappy ’n regsgeding aanhangig te maak."

Vonnisbespreking: Turquand en estoppel: voëls van eenderse vere?

Marianne Lombard, Christiaan Swart LitNet Akademies (Regte) 2016-07-11

"Die uitspraak versuim voorts om ’n duidelike onderskeid te tref tussen die leerstuk van estoppel en die Turquand-reël. Vanuit ’n bewysregtelike oogpunt is hierdie onderskeid van kardinale belang."

Vonnisbespreking: Statutêre aandeelhouersbeskerming: die geregtelike beoordeling van onderdrukkende en onredelik benadelende direksiebesluite

Christiaan Swart, Marianne Lombard LitNet Akademies (Regte) 2015-04-16

"Die hof lê die sober beginsel neer dat indien ’n applikant nie kan bewys dat direkteure hul vertrouenspligte verbreek het nie, die applikant se aansoek kragtens artikels 163 selde sal slaag, alhoewel die moontlikheid nooit uitgesluit kan word nie."

Top