Chris Hattingh

Gebore in Kokstad, destyds nog in die Oos-Kaap. Tans departementshoof van die Department BEd IF Onderwys by die Wellington-kampus van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT). Vir 17 jaar verbonde aan die Hoërskool Durbanville en sedert 1994 by onderwyseropleiding betrokke. Verwerf in 1996 doktorsgraad in kurrikulumkunde.

’n Evaluering van opvoedermoreel in skole in Wellington

Kobus Liebenberg, Chris Hattingh LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-09-11

"Indien opgeleide en professionele opvoeders by die ontwerp van nuwe kurrikula betrek word, is hulle in staat om waardevolle bydraes en insette te lewer. Deurdat kundige opvoeders betrokke is by die evaluering- en disseminasiefase, kan dit dien as motivering vir opvoeders as vennote in kurrikulumontwikkeling."

Top