Chris Brink


Afrikaans: 'n Koalisie van gewilliges is nodig
2004

Chris Brink 2007-06-13 Voorsitter, dames en here, namens die Universiteit, welkom op Stellenbosch. Dankie en geluk aan NTLA met die idee van 'n nasionale taalberaad. Van die universiteit af: ons stem saam dat 'n nasionale strategie vir Afrikaans 'n goeie ...
Top