C.G. van der Merwe

CG van der Merwe, ’n vorige dekaan van die Universiteit Stellenbosch, is ’n senior navorsingsgenoot aan die Universiteit Stellenbosch en ’n professor emeritus van privaatreg van die Universiteit van Aberdeen. Hy was besoekende professor aan die Universiteite van Tulane, Baltimore en Maryland, La Laguna in Tenerife, die UniversitiTechnologi in Skudaien Mara in ShaAlam in Maleisië, die Universiteit van Leuven, die nagraadse Moscow School of Social and Economic Sciences, die Universiteit van Silesië in Pole, Seoul National University in Korea, Kyushu Universiteit in Japan en Shandong Universiteit en die Universiteit van Tsinghua (Beijing) in China. Op grond van sy akademiese prestasies is die Rhodes-beurs, die Von Humboldt-stipendium, verskeie Max Planck-stipendia, ’n genootskap van die Japan Society for the Promotion of Science en ’n  beurs van die MacCormick Fellowship van die Universiteit van Edinburgh aan hom toegeken. Hy het hoofstukke oor “Apartment ownership” en “Security in immovables”vir die International Encyclopaedia of Comparative Law geskryf en talryke artikels in Suid-Afrikaanse en internasionale regstydskrifte gepubliseer. Hy het reeds twee keer ’n A-2-gradering van die Nasionale Navorsingstigting (NNS) verwerf. Hy is die skrywer van Sakereg, die eerste werk in Afrikaans oor die onderwerp. Daarbenewens was hy hoofredakteur van twee boeke, te wete Time-limited interests in land en European condominium law, as deel van die Trento-projek getiteld “Common Core of European Private Law” wat deur Cambridge University Press gepubliseer is. Hy was een van die regskonsultante wat die Suid-Afrikaanse regering van raad bedien het betreffende die skep van ’n ombuddiens  om geskille in deeltitel- en ander gemeenskapskemas te besleg. Die Wet op die Ombuddiens vir Gemeenskapskemas 9 van 2011 is gebaseer op ’n ontwerp wat deur hom en twee ander konsultante voorberei is. 

The authorization required for a structural alteration of part of a section and the adjoining part of the common property in a sectional title scheme

C.G. van der Merwe Academic research 2016-03-09

"Non-luxurious improvements could be carried out only if authorised by a special resolution adopted at a general meeting. Likewise, the alteration of the portion of the wall and window inside the section was impermissible without the approval of the body corporate."

Vonnisbespreking: Die magtiging wat vereis word vir strukturele verandering aan ’n deel en die aangrensende gemeenskaplike eiendom in ’n deeltitelskema

C.G. van der Merwe LitNet Akademies (Regte) 2016-03-08

"Die nuutheid van die regsvraag in hierdie saak was dat die Wet op Deeltitels en die voorgeskrewe bestuurs- en gedragsreëls nie die veranderinge binne woonstelle en aan die gemeenskaplike mure wat die woonstel omring, behoorlik reguleer nie."

Top