Celia Kourie

Celia Kourie is professor emerita aan Unisa (Universiteit van Suid-Afrika), navorsingsgenoot aan die UV (Universiteit van die Vrystaat) en besoekende professor aan St. Augustine Kollege (Johannesburg, die enigste Katolieke universiteit in Suid-Afrika). Sy is in Engeland gebore, en verwerf in 1975 ’n BA Hons (1ste klas) in godsdiensstudies aan Lancaster-universiteit. In 1976 emigreer sy na Suid-Afrika, waar sy twee jaar lank as lekekapelaan aan die Universiteit van Pretoria (UP) werk. In 1978 aanvaar sy ’n pos as dosent in die Departement Nuwe Testament by Unisa. Sy verwerf in 1980 ’n MTh-graad en ’n DTh-graad in 1990. In haar doktorale proefskrif, getiteld “Elizabeth Catez of Dijon (1880–1906): An interpretation of her mysticism”, kombineer sy ’n teoretiese studie van die verskynsel van die mistiek as konsep met ’n ondersoek na die mistieke insigte van Elizabeth. Sy dien as waarnemende hoof van die Departement Nuwe Testament in 1994 en as departementshoof van 1995 tot 1997. In 2000 is sy verantwoordelik vir die instelling van die kursus in Christelike spiritualiteit by Unisa. Haar navorsingsbelangstellings sluit onder meer in spiritualiteit en die universiteit, Christelike mistiek (veral by Meister Eckhart, Ruusbroec en Johannes van die Kruis), Oosterse mistiek, Bybelse spiritualiteit, en die mistiek en die wetenskap, en sy het lank reeds ’n besondere belangstelling in interspiritualiteit as studiegebied. Haar buitelandse betrokkenheid sluit in klasgee by Tao Fong Shan, ’n Christelike sentrum in Hongkong, en navorsingsbande met Christ University, Bangalore, Indië. Tans ondersoek sy die waarde van Johannes van die Kruis in ’n moderne tyd, die bydrae van Abhishiktananda, die mistieke lees van die Skrif, en die waarde van interspiritualiteit vir die hedendaagse samelewing. Celia is ’n medestigter en tans sekretaris van Spirasa (Spirituality Association of South Africa) en ’n bestuurslid van SSCS (Society for the Study of Christian Spirituality).

The transformative effect of a mystical reading of Scripture

Celia Kourie Academic research 2019-10-30

“Reading Scripture through a mystical lens, as exemplified by Elizabeth Catez’s interpretation of Paul, effects mystical illumination and transformation.”

Die transformerende effek van ’n mistieke lees van die Skrif

Celia Kourie LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-30

“Deel van die ongekende belangstelling in spiritualiteit in onlangse dekades [...] sluit ’n opwelling in navorsing oor spiritualiteit en die Bybel in.”

Top