Cecile van Schalkwyk

Cecile van Schalkwyk behaal haar BA (Regte) (cum laude) met Afrikaans en Nederlands as hoofvak, en later ook haar LLB (cum laude), aan die Universiteit Stellenbosch. Sy is tans besig met haar LLM in Publiekreg (Universiteit Stellenbosch) oor die grondwetlikheid van godsdiensbeoefening in Suid-Afrikaanse openbare skole. Sy werk ook as deeltydse navorsingsassistent in die Departement Privaatreg (Universiteit Stellenbosch).

Die basiese-struktuur-leerstuk: ’n basis vir die toepassing in Suid-Afrika, of ’n skending van die skeiding van magte?

Cecile van Schalkwyk LitNet Akademies (Regte) 2015-06-17

Hierdie artikel oorweeg die potensiële oorname van die basiese-struktuur-leerstuk van Indië in Suid-Afrika. Dié leerstuk bepaal dat, ten spyte daarvan dat die formele en prosedurele vereistes vir wysiging nagekom is, ’n wysiging aan die Grondwet ongrondwetlik sal wees indien dit die basiese struktuur van die Grondwet skend, negeer of vervang.

The basic structure doctrine: a basis for application in South Africa, or a violation of the separation of powers?

Cecile van Schalkwyk Academic research 2015-06-17

In this article it is suggested that there are certain textual and contextual differences between South Africa and India that hinder the application of the doctrine in South African law.

Top