Caroline Müller-Van der Westhuizen

Caroline Müller-Van der Westhuizen begin haar studies by die Universiteit van die Vrystaat in 2005 en behaal die LLB-graad (cum laude) in 2008. In 2009 behaal sy die LLM-graad (cum laude) in handelsreg. Sy het in 2009 die Skool vir Regspraktyk suksesvol voltooi en is  aangewys as die beste kandidaat: besigheidsvorme, prokureursboekhouding en arbeidsgeskilbeslegting. Sy het haar leerklerkskap by Breytenbach Mavuso Ing voltooi en is op 24 Februarie 2011 toegelaat as prokureur van die Hoë Hof van Suid-Afrika. Sy praktiseer vir ongeveer een jaar in daardie hoedanigheid. Sy is in Januarie 2012 aangestel in die Departement Privaatreg van die Universiteit van die Vrystaat. Sy doseer historiese grondslae van die Suid-Afrikaanse reg en regspluralisme en is tans vir die LLD-graad by die Noordwes-Universiteit geregistreer.

Ukuthwala – custom or abuse?

Caroline Müller-Van der Westhuizen, Rochelle Streso Academic research 2018-08-08

"Yet judging by recent case law and media reports, this once charming custom has developed a shady side, often being abused under the pretext of culture and tradition. Teenage girls are being kidnapped, violated and forced into marriage with much older men under the guise of ukuthwala."

Ukuthwala – gebruik of misbruik?

Caroline Müller-Van der Westhuizen, Rochelle Streso LitNet Akademies (Regte) 2018-08-08

"Ukuthwala behels die 'steel' of ontvoering van ’n jong meisie deur ’n man en sy vriende om die vrou se familie as’t ware in huweliksonderhandelinge in te dwing. In die moderne era van menseregte bring ukuthwala ons egter voor ’n netelige paradoks te staan, met die universele individuele regte in die Handves van Regte aan die een kant, en lank-gekoesterde tradisionele gebruike aan die ander kant."

Die onsekerhede aangaande die toepaslike huweliksgoederebedeling(s) in poligame gewoonteregtelike huwelike by nienakoming van artikel 7(6) van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike

Caroline Müller-Van der Westhuizen LitNet Akademies (Regte) 2014-03-04

Hierdie bespreking beoordeel of artikel 7(6) van die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike 120 van 1998 geïnterpreteer moet word as 'n vereiste vir 'n geldige gebruiklike huwelik, in die lig van die onlangse uitsprake van die Noord-Gauteng Hooggeregshof, die hoogste hof van appèl en die konstitusionele hof, almal ten opsigte van Ngwenyama.

Top