Carla-Marié Spies

Carla-Marié Spies behaal in 2007 haar BA-graad in die geestelike en sosiale wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch met Afrikaans en Nederlands (vakpryswenner) en Politieke Wetenskap as hoofvakke. Sy behaal in Maart 2011 haar meestersgraad in vertaling (wat ook redigering en tolking insluit) cum laude aan die US met ’n tesis onder leiding van prof. Ilse Feinauer oor Lina Spies se Afrikaanse vertaling van die dagboek van Anne Frank, Het Achterhuis. Sy werk as skryfkonsultant by die US Taalsentrum se Skryflaboratorium en is betrokke by slypskole vir die taalprofessies wat aangebied word deur die Departement Afrikaans en Nederlands (US). Sy doseer ook tans Akademiese Geletterdheid. Verder doen sy navorsing, vertaling en redigering op ’n vryskutbasis. In 2010 begin sy haar doktorale studie oor die interaksie tussen die literêre vertaler en redigeerder.

 

Opgedateer/Updated: 2011-02-11

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening - Carla-Marié Spies gee haar mening

Carla-Marié Spies, Carla-Marié Spies 2011-09-14 Carla-Marié Spies reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Die vertaling van ...

Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans

Carla-Marié Spies LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-02-28

"In hierdie artikel word die funksionalistiese vervreemdings- en domestikeringsbenaderings bespreek as basis vir die motivering vir die gebruik van parateks in oorwegend vervreemdende doeltekste, met spesifieke fokus op Die Agterhuis."

Top