Carel Schoeman

Carel B (Calie) Schoeman is op 3 Desember 1949 in Potchefstroom gebore. Hy behaal sy BArt et Sc (Beplanning) in 1974 aan die destydse PU vir CHO. In 1976 gradueer hy aan die Universiteit van Pretoria vir die graad MSc (Stads-en Streeksbeplanning), waarna hy in 1986 die graad DPhil (Stads- en Streeksbeplanning) aan die destydse PU vir CHO verwerf. Hy werk daarna vir 28 jaar in die openbare sektor as direkteur: tegniese dienste. In 2002 word hy aangestel as medeprofessor in Stads- en Streeksbeplanning aan die NWU en word in 2009 tot professor bevorder. Verskeie doktorale en magistergraadstudente is onder sy leiding gelewer. Sy spesialisnavorsingsfokusse sluit in verkeersingenieurswese en vervoerbeplanning; sektorale ruimtelike planne; volhoubare ruimtelike ontwikkeling; aanwending van alternatiewe materiale in ingenieurswese-ontwerp; en alternatiewe tegnologie om volhoubaarheid in die bou-omgewing te bevorder. Hy spesialiseer ook in die proses van funksieverandering in stedelike en landelike ruimtelike stelsels en in besonder mynbou-omgewings, asook in konstruksieprojekbestuur. Hy is getroud met Ilse Schoeman, wat verbonde is aan die skool vir Wiskunde, Informatika en Toegepaste Wiskunde aan die NWU.

Conceptualising sustainable rural livelihood development in South Africa as an extension of sustainable development planning: a research and overview article

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers Academic research 2019-09-30

“Sustainable development and, consequently, sustainable rural livelihood development, will always be relevant topics for analysis, as these affect people's lives on a daily basis.”

Die konseptualisering van volhoubare landelikelewensbron-ontwikkeling in Suid-Afrika met verwysing na volhoubare ontwikkeling as grondslag: ’n navorsings- en oorsigartikel

Menini Gibbens, Carel Schoeman, Juaneé Cilliers LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2019-09-30

“In Afrika, en ook in Suid-Afrika, is dit noodsaaklik om daarop te let dat volhoubare ontwikkeling haalbaar sal wees slegs indien arm en rantstandige gemeenskappe spesifiek ingesluit word in die proses.”

Top