Bertie Michau

Bertie Michau het van kindsbeen af ’n groot liefde vir landbou gehad. Hierdie liefde het natuurlik uitgevloei in sy voorgraadse kwalifikasie in landbou-ekonomie. Nadat hy drie jaar toepaslike landbouwerksondervinding opgedoen het, het sy belangstelling in bestuurswese hom genoop om sy studies te hervat – hierdie keer as student in besigheidsadministrasie aan die Noordwes-Universiteit. Bertie glo dat alhoewel sy gekombineerde landbou-ekonomiese ervaring en ’n meestersgraad in besigheidsadministrasie waardevol is, hy steeds meer waarde kan toevoeg deur sy grade te versterk met ’n gespesialiseerde nagraadse diploma in finansiële beplanning aan die Universiteit van die Vrystaat. Bertie glo daaraan dat die kernbeginsels van die landboubedryf goed verstaan moet word alvorens berekende besigheidsrisiko’s geneem kan word om die onderneming se doelwitte te bereik. Hy is verder oortuig dat die suksesvolle besighede van die toekoms dié sal wees waar entrepreneurskap en ontwrigtende tegnologieë die middelpunt van hul besigheidsmodelle is.

Investigating the barriers to implementing precision farming in the Eastern Free State

Christo Bisschoff, Bertie Michau Academic research 2019-10-02

“South Africa has a fast-growing population, and all indications are that by 2040 South Africa will have to import approximately 66% of its basic produce to feed the nation.”

’n Ondersoek na die hindernisse om presisieboerdery in die Oos-Vrystaat te implementeer

Christo Bisschoff, Bertie Michau LitNet Akademies (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe) 2019-10-02

“Die vooruitskouings [is] dat dié land teen 2040 moontlik twee derdes van sy basiese voedselvoorrade gaan invoer.”

Top