Basie von Solms

SH (Basie) von Solms is ’n navorsingsprofessor in die Akademie vir Rekenaarwetenskap en Programmatuursingenieurswese aan die Universiteit van Johannesburg. Hy is die direkteur van die universiteit se Sentrum vir Kubersekerheid, en is ook ’n mededirekteur van Oxford-universiteit se kubersekerheidskapasiteitsentrum.

Beskerm die sekerheid van jou video-oproepe

Basie von Solms Seminare en essays 2020-05-06

"’n Ander moontlikheid is dat jou mededinger toegang verkry tot jou vertroulike videovergadering, maar net eenvoudig 'onsigbaar' bly en so moontlik al jou sensitiewe inligting kan bekom – ’n geval van ’n elektroniese vlieg teen die muur."

Top