Arné Binneman

Arné Binneman voltooi haar skoolloopbaan aan die Hoërskool Strand en verwerf daarna die grade BA en BA Honneurs aan Stellenbosch-universiteit. Sy behaal in 2014 haar MA-graad cum laude aan dieselfde instansie oor “Die ontwerp van ’n kursus vir Afrikaans vir spesifieke doeleindes vir eerstejaar-onderwysstudente binne die taakgebaseerde benadering”. Sy is tans besig met die voltooiing van haar PhD-studie met die onderwerp “’n Genregebaseerde benadering tot die ontwikkeling van skryfvaardighede in Afrikaans as tweede taal op universiteitsvlak”. Sy was tot onlangs as taalverwerwingsdosent betrokke in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch en is vanaf 2017 voltyds werksaam by die Stellenbosch Universiteit Taalsentrum waar sy onder meer akademiesegeletterdheidskursusse doseer. Sy woon tans in die klein dorpie Johannesdal net buite Stellenbosch saam met haar man, Hanco, en twee honde, Rupert en Thandi.

Prettige maniere om Afrikaans te leer praat

Estelle Kruger, Elbie Adendorff, Arné Binneman, Ju-Mari du Plessis Onderhoude 2017-12-22

"Ek het opnuut my liefde vir Afrikaans ontdek. Die studente se opgewondenheid en positiewe reaksies wys daarop dat Afrikaans ’n lekker leef- en lagtaal is."

The use of subtitles in the teaching and learning of Afrikaans vocabulary and comprehension

Elbie Adendorff, Arné Binneman, Ju-Mari du Plessis Academic research 2017-12-14

"Given the emphasis on using multimodal teaching for both language teaching and learning, subtitles can be a highly beneficial component of foreign language learning."

Die gebruik van onderskrifte in die onderrig en leer van Afrikaanse woordeskat en begrip

Elbie Adendorff, Arné Binneman, Ju-Mari du Plessis LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2017-12-14

"Films verskaf voorbeelde van hoe taal buite die klaskamer gebruik word – veral interaktiewe taalgebruik en dialoog. Dit stel taalaanleerders aan natuurlike uitdrukkings en spraakpatrone voor, asook aan gepaste gesigsuitdrukkings en gebare vir spesifieke situasies."

Top