Armand Bruwer

Armand Bruwer het sy BRek-graad aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf, waarna hy BRek (Hons) voltooi het en sodoende toelating gekry het tot sy eerste raadseksamen om te kwalifiseer as geoktrooieerde rekenmeester. Na die slaag van sy tweede raadseksamen en die voltooiing van sy leerlingsooreenkoms aan die Universiteit van die Vrystaat en PwC Bloemfontein kwalifiseer hy as GR(SA). Hy studeer tans aan die Universiteit van Pretoria om sy MCom-graad te behaal. Sy navorsing behels oorwegende kwessies in die opvoedkunde van rekeningkundestudente. Armand doseer tans finansiële rekeningkunde aan die Universiteit Stellenbosch se Skool vir Rekeningkunde.

Mother-tongue education: mother’s milk for accounting students?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer Academic research 2021-01-18

"Given the challenges of the terminology, we advise that universities should teach in English and the prevalent local language, but use the English terminology as a form of standardisation. In doing so, students will get the proverbial best of both worlds: the English terminology and the best possible understanding."

Moedertaalonderrig: moedersmelk vir rekeningkundestudente?

Jan Dreyer, Juan Ontong, Armand Bruwer LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2021-01-18

"Die vraag kan gevra word waarom Zoeloe en Xhosa op die straat maklik praat- en verstaanbaar is, maar nie geskik is vir die klaskamer nie. Die eenvoudige antwoord is dat daar nie woorde bestaan, spesifiek in rekeningkunde, vir meeste van die vakterme nie."

Top