Anton van der Linde

Prof Anton van der Linde het die grade BLC (1985), LLB (1987 cum laude), LLM (1997 cum laude) en LLD (2001) aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Hy is sedert 1995 verbonde aan die Departement Privaatreg, Universiteit van Pretoria. Hy doseer die vakke Kinderreg, Erf- en Trustreg. Hy is ook verantwoordelik vir ‘n LLM program in Boedelreg en bied ‘n Sertifikaatkursus in Trustreg aan. Voorts is hy is ? toegelate prokureur van die hoë hof van Suid-Afrika.

Aantekening: Weerlegging van die vermoede van vaderskap en die beskerming van “beoogde” gesinslewe binne konteks van die ongetroude biologiese vader se reg op kontak met sy kind

Anton van der Linde 2013-05-08 "In die lig van die besondere feite van die sake onder bespreking word die regsposisie in Suid-Afrika wat die betwisting en erkenning van vaderskap betref, ook onder die loep geneem en met Europese tendense vergelyk."
Top