Ansie Stegen

Ansie Stegen het grootgeword in Vryheid (KZN), waar sy aan die Hoërskool Vryheid gematrikuleer het. Sy studeer aan die Universiteit van die Vrystaat en verwerf haar BCom-graad in 1987, Onderwysdiploma in 1988, Honneurs in Ekonomie in 1989 en Magister in Ekonomie in 1990. Na haar studies begin sy haar loopbaan in intelligensie by die destydse Nasionale Intelligensiediens. Sy werk tans by die Staatsveiligheidsagentskap. Sy verwerf haar PhD in 2019 aan die Noordwes-Universiteit met die proefskrif: “Social Media Intelligence (Socmint) within the South African context: A theoretical and strategic framework for the national security environment”.

The evolution of contemporary intelligence and the role of social media intelligence (Socmint)

Ansie Stegen, André Duvenhage Academic research 2022-06-08

Ansie Stegen and André Duvenhage: "Social media provide the intelligence community with a vast quantity of information (Socmint), that could be of importance in safeguarding national security. However, the intelligence community in South Africa is not using this tool to its full potential."

Die evolusie van eietydse intelligensie en die rol van sosiale-media-intelligensie (Socmint)

Ansie Stegen, André Duvenhage LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-06-08

Ansie Stegen en André Duvenhage: "Die verskuiwingslyne wat aanpasbaarheid binne die Suid-Afrikaanse intelligensiegemeenskap betref, is duidelik aangetoon deur die staatskapingsage, en nog duideliker tydens die onrus wat in Julie 2021 uitgebreek het. […] Die intelligensiegemeenskap het nie die vermoë (menslike of tegniese hulpbronne) gehad om besluitnemingsinligting aan die staatspresident te verskaf nie."

Top