Anri Botes

Anri Botes is sedert 2011 ’n senior lektor in die Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit. Sedert haar aanstelling by die NWU bied sy voltyds arbeidsreg aan voorgraadse en nagraadse studente aan en het al vele nagraadse studente in hierdie dissipline gelewer. Sy is programleier van die meestersgraadprogram in arbeidsreg, asook die programleier van die nagraadse diploma in arbeidsreg wat deur die NWU in samewerking met die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie aangebied word. Sy het haar doktorsgraad in 2013 verwerf; haar proefskrif het gehandel oor die regte van werknemers van tydelikediensverskaffingsagentskappe. Sy het reeds ’n aantal artikels op dié gebied gepubliseer en het sedert 2016 navorsing op die gebied van seksuele teistering in die werkplek onderneem.

Seksuele teistering: "’n Baie sensitiewe, vernederende kwessie"

Cliffordene Norton, Anri Botes Onderhoude 2020-01-29

"Daar is soveel meer aan seksuele teistering as net wat die arbeidsreg daaroor bepaal."

Sexual harassment in the South African workplace from a human rights perspective

Anri Botes Academic research 2019-11-01

“Sexual harassment – simply described as unwanted conduct or advances of a sexual nature – is one of the most atrocious acts of misconduct of relevance to the workplace.”

Seksuele teistering in die Suid-Afrikaanse werkplek vanuit ’n menseregtelike perspektief 

Anri Botes LitNet Akademies (Regte) 2019-11-01

“Seksuele teistering is een van die ernstigste vorme van wangedrag wat ’n werknemer kan pleeg.”

Top