Annemarie Loubser

Annemarie Loubser was ’n senior lektor (Grondslagfase-onderrig) aan die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus. Sy het 22 jaar ervaring as Grondslagfase-onderwysers. Sy het in 2005 ’n pos aan die NWU aanvaar en was betrokke by hoëronderwysopleiding. Annemarie was hoofsaaklik verantwoordelik vir die onderrig van modules binne die Grondslagfase met die fokus op graad R-onderrig. Sy het in 2010 ‘n institusionele toekenning vir onderriguitnemendheid (ITOU) aan die NWU ontvang. Sy het reeds verskeie artikels in akademiese joernale asook hoofstukke in boeke gepubliseer. Sy het ook as studieleier vir nagraadse studente opgetree. Sy het in Februarie 2019 afgetree en woon tans in Jeffreysbaai.

The experiences of BEd Foundation Phase distance learning students pertaining to administrative support provided by the North-West University

Benita Taylor, Willem J van Vollenhoven, Annemarie Loubser Academic research 2020-08-19

"NWU provides support for students to successfully complete their studies via distance learning. Administrative support is considered a priority, since distance learning students generally face various challenges."

BEd Grondslagfase-afstandsleerstudente se ervaring van administratiewe ondersteuning aan die Noordwes-Universiteit

Benita Taylor, Willem J van Vollenhoven, Annemarie Loubser LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-08-19

"Die NWU ondersteun afstandsleerstudente met die suksesvolle voltooiing van afstandsleerstudie en beskou administratiewe ondersteuning as ’n prioriteit, aangesien afstandsleerstudente oor die algemeen vele uitdagings ervaar."

Top