Annemaré Kotzé

Annemaré Kotzé behaal aanvanklik ʼn BMus (Ed) aan die Universiteit Stellenbosch en werk as musiekonderwyser voordat sy ʼn BA, MA en, in 2003, ʼn DLitt in Latynse Letterkunde behaal, ook aan die Universiteit Stellenbosch. Sy is sedert 1988 ʼn dosent aan die universiteit en tans medeprofessor in die departement Antieke Studie. Sy is passievol oor die opvoeding van jongmense en onderrig Latyn, Antieke Kulture en Grieks vir beginners in dié departement. Haar navorsingspesialisasiegebiede is Augustinus se Confessiones asook, in aansluiting daarby, die interseksie tussen aansporingsletterkunde (protreptiek, paranese en apologetiese werke) en antieke outobiografie. In 2012 en 2013 spandeer sy nege maande in Berlyn, Duitsland om daar navorsing te doen met ondersteuning van ʼn Alexander von Humboldt-toekenning vir gevorderde navorsers. Haar belangrikste publikasies sluit in: ʼn boek oor die Confessiones (Augustine’s Confessions: communicative purpose and audience, 2004) en ʼn aantal artikels en hoofstukke in boeke oor verskeie aspekte van die Confessiones en oor protreptiek. Die die jongste hiervan handel oor protreptiek, paranese en apologie in outobiografiese vertellings deur Plato en Isokrates en verskyn in 2015 in Classical World.

Protreptic and paraenetic: perspectives on the transition in book 10 of Augustine’s Confessions

Annemaré Kotzé Academic research 2015-12-14

"The article forms part of a bigger project on the nature of exhortative texts as well as an endeavour to arrive at a nuanced description of the exhortative characteristics of Augustine’s Confessions."

Protreptiek en paranese: perspektiewe op die wending in boek 10 van Augustinus se Confessiones

Annemaré Kotzé LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2015-12-14

"Die openingsparagrawe van boek 10 van die Confessiones word ontleed om aan te toon hoe dit ’n kontras vorm met die voorafgaande nege boeke, waar protreptiese kommunikatiewe doelstellings sterk op die voorgrond is."

Top