Andreas Velthuizen

Andreas Velthuizen is verbonde aan die Thabo Mbeki African School for Public and International Affairs, Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Sy belangrikste dagtaak is die ontwikkeling van akademiese programme en studieleiding van nagraadse studente asook onderrig in denkleierskap vir konflikoplossing en veiligheidsbestuur in Afrika, verkiesingsveiligheid en veiligheidsbestuur. Sy navorsingsfokus is tans gerig op die ontwikkeling van nuwe modelle vir vrede en veiligheid in Afrika volgens ’n transdissiplinêre benadering en Afrika-epistemologiese denkrigting. Sy kwalifikasies sluit in ’n D Litt et Phil-graad in Politiek, ’n MA en BA-honneurs in Strategiese Studies, asook ’n BA-graad in Internasionale Politiek. Bo en behalwe verskeie publikasies gegrond op eie navorsing, bied hy ook sy werk aan by akademiese konferensies en werksessies op die meeste vastelande van die wêreld. Tans is hy mederedakteur van die African Security Review-joernaal en ’n medewerker van Professors Without Borders (PROWIBO) en Mediators Beyond Borders International (MBBI). Hy is ’n Paul Harris-genoot van Rotary International en ’n aktiewe Rotariër wat hom toespits op die gebied van vrede en konflikoplossing, onder andere as lid van bestuurskomitees om mediators vir Afrika op te lei en om Vredesgenote te keur vir opleiding by internasionale Vredesentrums van Rotary International.

The flexibility of democratic elections in Africa: Manipulation in the interests of factional protection or people-oriented security?

Andreas Velthuizen Academic research 2020-11-23

"Indications are that autocratic states rely heavily on ethnic sentiments and ideological loyalties to consolidate a political ruling class."

Die buigsaamheid van demokratiese verkiesings in Afrika: Manipulasie in belang van faksiebeskerming of mensgerigte veiligheid?

Andreas Velthuizen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-11-23

"Hiermee word voorsien dat neigings tot oligargiese diktatuur in Afrika sal voortduur en die openbare ruimte waarskynlik toenemend deur ’n politieke heersersklas oorheers gaan word. Hierdie nuwe politieke klas sal waarskynlik materiële rykdom vir hulself nastreef terwyl die veelvlakkige ongelykhede wat in Afrikasamelewings bestaan, nie suksesvol aangepak gaan word nie."

Beauty and the beast: An investigation of the usefulness of online mediation in family disputes in South Africa

Amanda Boniface, Andreas Velthuizen Academic research 2017-05-18

"The existing forms of mediation in communities, such as the traditional community-based mediators who work in community centres, must be expanded to enable community mediators to mediate in family disputes in accordance with traditional mediators."

Skoonlief en die ondier: ’n Ondersoek na die nut van aanlyn bemiddeling in gesinsgeskille in Suid-Afrika

Amanda Boniface, Andreas Velthuizen LitNet Akademies (Regte) 2017-05-18

"Tegnologie kan ’n mens se lewe wel makliker maak en ’n mens in kontak bring met persone wat hul andersins nie sou kon bereik nie, maar dit sou ’n wanvoorstelling wees om te beweer dat tegnologie altyd alles verbeter."

Top