Can’t see this mail? Click here to view it online

- ISSN 1995-5928 - Ingesluit LitNet Akademies

 

Nuusbrief 752

06/06/2019


  Krities Afrikaans

LitNet: Om sin te maak

Pasverskyn

Jan, Piet, Koos en Jakob

Dié derde bundel van Marais ontgin opnuut bekende temas uit die digter se oeuvre: verbruikerskultuur, manlike identiteit, tuis/ontuis wees in SA, dikwels met 'n vlymskerp humorsin en 'n nog skerper visuele ingesteldheid. Die verse word saamgeryg in 'n eenheid wat neig na 'n naamlys, of selfs na 'n portretuitstalling. Met dié verse vestig Marais hom as een van die mees behendige beoefenaars van die hedendaagse digkuns.

Loftus Marais
Uitgewer: NB-Uitgewers
ISBN: 9780798177177

LitNet Akademies

Om sin te maak. Pleidooi vir ’n gesprek tussen organisasiekunde en hermeneutiek

Bernard Lategan
LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)

"Kort gestel: Ricoeur bied insigte wat nie slegs die maak van sin, die vorming van identiteit en van besluitneming in organisasies beter kan verklaar nie, maar ook insigte bring in hoe organisasies deur hierdie proses verander en vernuwe kan word."

Vonnisbespreking: Die beskerming van die identiteit van minderjariges by volwassenheid

Windell Nortje
LitNet Akademies (Regte)

"Die bekendmaking van die identiteit van minderjarige getuies, slagoffers en oortreders by volwassenheid val wel binne die grondwetlike regte van die media, maar die 18-jarige se grondwetlike regte word terselfdertyd in sekere gevalle geskend waar die persoon se identiteit alombekend is en wydverspreid gepubliseer word."

Veeltaligheid op universiteit: ’n uitdaging én ’n geleentheid vir identiteitsvorming

Emma Groenewald, Adré le Roux
LitNet Akademies (Opvoedkunde)

"Studente bring hulle unieke lewenstories na die universiteitskonteks, waar skakeling met verskillende taal-, ras- en kultuurgroepe bydra tot die herevaluering en hervorming van identiteite. Interaksie tussen studente op ’n veeltalige kampus bring dus nuwe moontlikhede vir identiteitsvorming. Deur taal kan die omgaan met verskillende individue/groepe verstaan en uitgedruk word."

Israeliese en Suid-Afrikaanse burgers se redes vir toetrede tot die Palestynse stryd

Marthie Momberg
LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

"Waarom sou iemand wat nie self Palestyns is nie, die Palestynse stryd aktief en in die openbaar ondersteun? Hierdie artikel bied ’n oorsig oor die redes waarom Joods-Israeliese en Suid-Afrikaanse burgers aangesluit het by die Palestynse bevrydingstryd."
Konklusie of gevolgtrekking? Kontradiksie of teenstrydigheid?
LitNet Akademies wil navorsers graag help om meer gespierde Afrikaans te skryf.

Skoolvraestelle vir die wintereksamen

Graad 3, Gesyferdheid: vraestel en memorandum

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is 'n gratis oefenvraestel om gesyferdheid in graad 3 te oefen.

Graad 5, Junie: Natuurwetenskappe en Tegnologie ‒ vraestel en memorandum

Renika Stamrood
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis oefenvraestel en memorandum vir Natuurwetenskappe en Tegnologie, Graad 5.

Graad 5, Junie: Afrikaans Huistaal ‒ vraestel en memorandum

Renika Stamrood
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis oefenvraestel en memorandum vir Afrikaans Huistaal, Graad 5.

Graad 8, Junie: Natuurwetenskappe ‒ vraestel en memorandum

Luize Kroukamp
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis oefenvraestel en memorandum vir Natuurwetenskappe.

Graad 10, Junie: Fisiese Wetenskappe (Chemie) ‒ vraestel 2 en memorandum

Luize Kroukamp
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis oefenvraestel (vraestel 2) en memorandum vir Fisiese Wetenskappe (Chemie) (Graad 10).

Graad 11: Rekeningkunde (hele jaar se werk), vraestel en memo

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis eksamenvraestel om vir Rekeningkunde te oefen.

Graad 12: Visuele kunste, vraestel en memo

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is 'n gratis eksamenvraestel om vir Visuele kunste te oefen.

Graad 12: Verbruikerstudies, vraestel en memo

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is 'n gratis eksamenvraestel om vir Verbruikerstudies te oefen.

Graad 12: Fisika, vraestel en memo

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is 'n gratis eksamenvraestel om vir graad 12 se Fisika voor te berei.

Graad 12, Afrikaans Huistaal: begripstoetse

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is ’n gratis graad 12-eksamenvraestel om begripstoetse vir Afrikaans Huistaal te oefen.

Indeks: notas, toetse en vraestelle

LitNet
Notas, toetse en vraestelle

Hier is al die gratis studiemateriaal vir skole wat op LitNet beskikbaar is, gelys volgens graad.

Menings

Kommandant Piet, jou afskeid en vertrek was te gou

Johann Rossouw
In memoriam

"Mag die engele jou wonde nou verbind, mag jou littekens nou vervaag, en mag jy die ewige rus geniet. Weet dat ons in jou bataljon sal voortgaan met die oorlog waarin jy ons gelei het – om net iets van die hemel te proe."

Compassion en godsdiens, politiek, sport: die onheilige drie-eenheid

Bettina Wyngaard
Rubrieke

"Die toksiese kombinasie van vrees en onkunde kan baie maklik veroorsaak dat mense keuses maak wat teen hul eie beste belange indruis. Hoekom anders sal Amerikaanse boere volhou om Trump te ondersteun wanneer sy beleid tot hul ekonomiese ondergang lei?"

Onderwys: die ANC-regering se grootste mislukking die afgelope 25 jaar

Jeanette de Klerk-Luttig
SA Skoleseminaar | Schools Seminar

"Hoe is dit moontlik dat nieteenstaande die feit dat elke president sedert 1994 belowe het om onveilige skole uit te skakel, leerders nog steeds in puttoilette verdrink?"

Nuwe vaartbelynde kabinet, of slegs kosmetiese veranderinge?

Hans Pienaar
Seminare en essays

"Feit bly staan, die gordel is nie regtig ingetrek nie; die boep sit net op ’n ander plek."

Die gaping tussen ryk en arm word word vergroot deur ’n eentalige bestel op alle landsburgers af te dwing

Merlyn van der Rheede
Die Afrikaanse Taalraad-portaal

"’n Groot ophef word gemaak van dekolonisering, maar alles word voor die voet verengels, asof Engels nie ’n koloniale taal is nie."

Persverklaring: ATKV verwelkom Marlene le Roux as direksielid

LitNet
ATKV-Portaal

"Le Roux het ná haar verkiesing gesê dat die ATKV se lede ’n baie belangrike rol speel. Sy het ook beklemtoon dat daar op die jeug gekonsentreer moet word."

Boeke en skrywers

In de chaos schuilt de schoonheid: Wonderboom van Lien Botha

Hendrik-Jan de Wit
NeerlandiNet

"Wat een verhaal is de roman Wonderboom van Lien Botha."

Durban Literary Festival: An interview with Darryl David

Naomi Meyer, Darryl David
Books and writers

"Durban is not merely about sunshine, beaches, surfing and bunny chows. ... We must ride the Unesco City of Literature wave – the first on South African shores and the first on the African continent. As a city, we need to honour and celebrate our literary heritage."

Du Toitskloof | LitNet Eerste Slukkie: Sypaadjie deur Alma Rossouw

LitNet
Du Toitskloof Wyne | LitNet Eerste Slukkie

LitNet publiseer uittreksels uit boeke wat pas verskyn het. Lees ’n gedeelte uit Sypaadjie deur Alma Rossouw, aangebied deur Du Toitskloof Wyne.

Anderkant die ondenkbare deur Jeanette Morton: ’n lesersindruk

Barend van der Merwe
Lesersindrukke

"Morton lê baie bloot in hierdie boek, en haar boek is alles in ag genome aangrypende leesstof."

Lacuna: an interview with Fiona Snyckers

Naomi Meyer, Fiona Snyckers
Books and writers

"It is about a woman by the name of Lucy Lurie (clearly inspired by Coetzee’s character of the same name), who is trying to recover from a gang rape. What makes her situation more unbearable is that a male writer, John Coetzee, has written a bestselling book about her experience. She feels as though it was her story to tell."

Sandveldstories deur Ferdinand Deist: ’n resensie

Elbie Adendorff
Resensies

"Deist slaag meesterlik daarin om in die tradisie van kontreiverhale soos deur Jan Spies en Herman Charles Bosman neergepen, die tipiese eiesoortigheid van ʼn kontrei, hier die Sandveld, aan die leser oor te dra."

UJ-pryse 2019: ’n video van die repliek-toespraak rondom Die dao van Daan van der Walt deur Andries Buys

LitNet
Boeke en skrywers

Die debuutprys is aan Andries Buys (skrywersnaam Lodewyk G du Plessis) toegeken vir Die dao van Daan van der Walt. Luister hier na sy repliek.

UJ-pryse 2019: ’n video van die commendatio-toespraak rondom Die dao van Daan van der Walt deur Amanda Lourens

LitNet
Boeke en skrywers

Die debuutprys is aan Andries Buys (skrywersnaam Lodewyk G du Plessis) toegeken vir Die dao van Daan van der Walt. Luister hier na Amanda Lourens se commendatio.

MM Walters (1930- )

Erika Terblanche
ATKV|LitNet-Skrywersalbum

“Soos met die satire is die politiek altyd tydgebonde. Maar wat nié is nie, is die mens en sy angste en sy vrese." MM Walters se ATKV|LitNet-Skrywersalbum is nou volledig bygewerk.

Crackerjack deur Peter Church: ’n resensie

Org Potgieter
Resensies

"Die intrige gebeur stadig, daar is min aksie en spanning, baie verraad. En teen die tyd dat die langsame ontknoping gebeur, is dit nogal ’n uitdaging om te onthou watter van die oorvloed karakters wat gedoen het."

PEN Afrikaans Vertaalfonds kondig suksesvolle aansoeke aan

PEN Afrikaans
PEN Afrikaans

PEN Afrikaans kondig met trots drie nuwe suksesvolle aansoeke by die PEN Afrikaans Vertaalfonds, wat moontlik gemaak word deur finansiële ondersteuning van die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO), aan.

Breytenbach Nobelprijswaardig

Yves T'Sjoen
NeerlandiNet

"Elk jaar dragen wetenschappelijke academies en universitaire instellingen wereldwijd schrijvers voor met het oog op de Nobelprijs. Op vraag van initiatiefnemers in Zuid-Afrika heeft het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika (Universiteit Gent) jaren geleden het verzoek ingewilligd om steun te verlenen aan de kandidatuur van Breyten Breytenbach."

Nou op Voertaal

Safari in ’n wonderlike sebratrokkie

Maryke Roberts
Reizen

"Aan die voete van die Langeberge in die Robertson-wynvallei in die Boland gaan ons gereeld kuier, maar staan elke keer verbaas oor die mense se vermoë om met iets interessant vorendag te kom. Die nuwe Wine Valley Safari is een hiervan," skryf Maryke Roberts.

Muchu gustu: Home is where the fiets is

Alfred Schaffer
Meningen

"Ek dink aan koerante besorg op die fiets om 5-uur soggens, as die son opkom in die somer, of deur winterse sneeu, wit soos papier, terwyl my vingers vries. Hoe betowerend en tjoepstil is dit nie as dit pas gesneeu het nie – die wêreld hou asem op; jy hoor net hoe jou fiets deur die knersende sneeu ploeg."

Ramadan in Cape Town: an interview with Fatima Allie

Menán van Heerden, Fatima Allie
Interviews

"Boeka time is very special in Cape Town. I remember as children we would wait for the light at the mosque to be switched on, then we would shout 'Waktoe!' ('Time!')."

 

Norbertijnenabdij van Grimbergen gaat voor traditie

Michaël Vandamme
Culinair

"Meer dan één blik op het etiket van het Grimbergs abdijbier is niet nodig om de verbondenheid van het gerstenat met de gemeente, maar vooral de plaatselijke Norbertijnenabdij die er sinds 1128 gevestigd is, naar waarde in te schatten. Het begint al met de Feniks, de mythische vogel die volgens de oude Grieken steeds weer uit zijn as herboren werd."

Geagte meneer Masekela

Wilken Calitz
Muziek

"Meneer Masekela, hierdie is regtig ’n goeie song en ek verstaan nou vir die eerste keer waarom jy en Miriam Makeba oorsee is. Ek het van die Sharpeville-bloedbad geleer uit ’n skoolhandboek en het altyd net gehoop pouse breek aan sodat ek die kiewiete wat onder die rugbypale gebroei het kan gaan treiter met ’n tennisbal. Miriam sê jy het die song vir haar geskryf. Sy het drie familielede op daardie een dag verloor."

Vrystaatse dorp te koop met slot, voorraad en vat

Jean Oosthuizen
In het nieuws

"As jy moeg is vir die lewe in die stad, kan jy nou vir jou ’n hele dorp in die Vrystaat koop. Verkykerskop is pens en pootjies in die mark teen sowat R5 miljoen. Die gelukkige koper sal onder meer ’n algemene handelaar, oorspronklike meule, vyfslaapkamer-gastehuis, ’n kerkie, koffiewinkel, drankwinkel en selfs haarsalon ryker wees."

Leefstyl

Programma: Week van de Afrikaanse roman 2019

Ingrid Glorie
NeerlandiNet

Van vrijdag 20 t/m zondag 29 september 2019 wordt in Nederland en Vlaanderen de vierde Week van de Afrikaanse roman gehouden. Deze leescampagne richt de aandacht op Afrikaanstalige literatuur in Nederlandse vertaling.

Talentkompetisie vir behoeftige jong kunstenaars

Carla van der Spuy
Musiek

"Die onmoontlike is al danksy die Global Spotlight Talent Search-kompetisie moontlik gemaak vir kunstenaars uit moeilike sosio-ekonomiese omstandighede. Soveel sukses is al behaal dat van hulle al op wêreldverhoë opgetree het."

Die Melktert Kommissie terug met ’n nuwe enkelsnit

Marli van Eeden, Jean-Marie Korff
Musiek

"Die hele idee agter 'Weier' en die proses met die opneem daarvan was dat ons wou hê dit moet voel soos ’n oorspronklike Melktert Kommissise song."

Long shot: ’n resensie

Suzette Kotzé-Myburgh
Film

"Hierdie fliek is so woke as kan kom. Dit tiek elke blokkie van wat nóú belangrik is: die omgewingskrisis, vroue in magsposisies, die korrupsie van geldmagnate, rassisme en selfs ’n bietjie godsdiensvooroordeel."

Encounters documentary film festival celebrates 21 years

Marli van Eeden, Mandisa Ralane
Lifestyle and entertainment

"Recently, Encounters has expanded the scope of its programming to encompass new media (virtual reality and interactive documentaries) and other forms of nonfiction storytelling, placing an emphasis on a contemporary, cross-disciplinary approach to both documentary reception and documentary production."

Press release: Magnet Theatre’s powerful G7: Okwe-Bokhwe for Cape Town and NAF

LitNet
Lifestyle and entertainment

G7: Okwe-Bokhwe (Like/Of a Goat) will be performed at the P4 Studio at Hiddingh Hall campus from 12 to 22 June, followed by a run on 27, 28 and 29 June as part of the Main Programme at the National Arts Festival, Makhanda.

Persvrystelling: Aansoeke vir Suidoosterfees 2020 oop tot 21 Junie 2019

LitNet
Suidoosterfees

Die Suidoosterfees nooi vervaardigers, regisseurs en teatermakers uit om hul voorstelle vir 2020-produksies vir oorweging aan te stuur. Die 17de Suidoosterfees met die slagspreuk “’n Fees vir Almal” vind aanstaande jaar vanaf 27 April tot 3 Mei 2020 in Kaapstad plaas.

Skryfwerk

Klein Klaas en Groot Klaas: ’n Sprokiesvehaal deu Hans Christian Andersen

Olivia M Coetzee
Fiksie

"Klein Klaas het soe goed gevoel, en gedink maa hoe kwaai hy nie moet lyk om met vyf pêre sy veld te ploegie."

1 Johannes 1

Olivia M Coetzee
Bybel in Kaaps

"Nou die boodskap wat ôs van sy Seen af gehoorit, is dat God issie lig, en daa issie ees ʼn klein kolletjie donkete in hommie."

KONTAK

litnet@litnet.co.za

021 886 5169


© 2019 LitNet. Alle regte voorbehou | All rights reserved