Wat moet ons as literatore dan doen?

“Is daar dan enigsins ’n nut vir wat ons as literatore doen behalwe om die ‘betekenis’ van gediggies vir skoolkinders te verduidelik?”