Vrydag die 13de, die US taalstryd en die hashtag-generasie

“Hoekom nie aandring dat ons trotse inheemse tale tot hulle regmatige plek as volle amptelike tale, met al die bevoorregting daaraan verbonde, verhef word nie?”