US geherkoloniseer

“My Afrikaans is bruin. My Afrikaans het my bevry. En my Afrikaans gaan nou daaronder ly.”