UJ-pryse 2019: Commendatio vir Die dao van Daan van der Walt

“Die skrywer gee deur hierdie roman dan erkenning aan ’n soort menswees – dié van die ouer, wit, manlike Afrikaanssprekende – wat in die eietydse klimaat dikwels aan verguising onderwerp word, maar wat, as deel van die groter weefwerk van menslike ervaring, ’n ondersoek én ’n nuwe reis verdien.” Hier is Amanda Lourens se commendatio oor Andries Buys (skrywersnaam Lodewyk G du Plessis) se Die dao van Daan van der Walt, ontvanger van die 2019 UJ-debuutprys.