Tussen realisme en wetenskapfiksie: die konstruering van die Ander in Wesens (2020)

“Want ‘omgaan met’ die onbekende beteken noodwendig ook ’n uitbeelding en dus aktiewe konstruering van die Ander, want die Ander word nie ontdek nie, maar wel gekonstrueer.”