The demise of Eskom | Iingxaki zikaEskom zikubaphathi

“The provision of reliable energy is at the centre of South Africa’s ability to solve the scourge of poverty, unemployment, inequality, violent crime …” | “Yiyo kuphela indlela enokukwazi ukusikhupha kula manyundululu orhwaphilizo kulungiswe eli ziko uEskom aphuhlise isizwe, azise impilo engcono kwabo babetheka kakhulu yintlupheko nokulamba.”