US Konvokasie 2019: taalkolonialisme op Maties en die verhaal van Owain Glyndŵr

“Hierdie hartseer stand van sake op ’n US-Konvokasie-vergadering het my laat dink aan hoe diep die universiteit verval het in ‘n moeras van politieke gedienstigheid aan die regering van die dag met sy swak taaldiversiteitsrekord.”