"Storie-idees meld gedurig aan, ek voer hulle nie altyd so getrou uit nie"

“Alles het net bymekaargekom, sodat hierdie storie geskryf moes word. Ek het kwaai aan myself getwyfel weens die sensitiwiteit van die verhaal, maar ek het net geweet dit moet geskryf word.”