Reaksie op Andrew Nash: "Kan die Akademie uitnemendheid oorleef?"

“Ek is ewe hartlik oortuig daarvan dat dit kaf is (sou ook ’n ander medeklinker kon gebruik!) dat die gebruik van Engels ’n voorwaarde vir uitnemendheid in die akademie is.”