Persverklaring: Universiteit Stellenbosch is verbind tot meertaligheid

Die Universiteit verwelkom die Hooggeregshof se uitspraak dat die Senaat (en sy komitees) nie die taalbeleid oortree het soos beweer is nie, en dat die verklarende versoek – wat ’n bevel aangevra het dat die Senaatsbesluit en veranderinge aan die fakulteite se Taalimplementeringsplanne as ongrondwetlik, onregmatig en ’n skending van die 2016-Taalbeleid verklaar word – van die hand gewys word.