Persverklaring: Afrikaanse taalstryder en ‑aktivis Ampie Coetzee sterf

Die Breytenbach-Sentrum in Wellington het met diepe hartseer verneem van die heengaan van Ampie Coetzee, stigterslid van die Breytenbach Sentrum en ook die eerste voorsitter van die Breytenbach Trust.