Perseptuele vaardigheid, konsepvorming en die uitvoerende funksie van die brein in die preprimêre-onderwyspraktyk – ’n ondersoekende studie 

“Die swak leesprestasie van Suid-Afrikaanse kinders bly ’n bekommernis vir opvoeders.”