Onteiening van grond sonder vergoeding: implikasies vir die definiëring van politiek in Suid-Afrika

“Sou daar in die toekoms in Suid-Afrika van ’n onderhandelings- en konsensusgebaseerde na ’n magsgebaseerde definisie van politiek beweeg word, bestaan daar drie wesenlike gevare.”