’n Soirée saam met my suster 

“Vir kop oopskiet. Vir dapper dink. Ter wille van oorlewing. Almal welkom.”