’n Repliek op Luan Staphorst se mistastings oor Samespraak

“Luan Staphorst maak ’n denkfout deur die oorvleueling van kollegas as ’n bewys van oorvleueling in ideologie te beskou.”