’n Manifes vir Afrikaans – ’n repliek

“Geen Afrikaansinstansie of Afrikaansdosent het hom verwerdig om te reageer nie.”