Miela’s Box – ’n onderhoud met Tasneem Daniels

“Dit het baie tyd gevat en ek dink ek moes certain discoveries oo my eie identities ee’ste maak voorat ek hierie toneel kon klaa skryf.”