Meer as nét vlam

“waar die warmwind se asem grimmig blaas
word die landskap ʾn verskrikking”