LitNet Akademies-resensie-essay: 1795 deur Dan Sleigh

“Dit is ’n ryk roman wat eintlik ‘in mondjesmaat’ gelees moet word om die fyn afwerking van besonderhede en formulering tot sy reg te laat kom.”