Kriteria vir die vertaling van Afrikaanse fiksie: ’n uitgewersperspektief

“Wanneer kan ’n Afrikaanse boek in aanmerking vir vertaling kom? Wat veroorsaak dat sommige Afrikaanse boeke suksesvol in Europese tale vertaal word en ander boeke nie?”