Konstitusionele Hof dien Afrikaans ’n gevoelige slag toe: Danie van Wyk reageer op US taalbeleid-hofbeslissing

“Afrikaanssprekende, jy is op jou eie. Ek treur.”