Kom ons lig die sluier: Afrikaanse Moesliemvroue se aktivisme en entrepreneurskap

“Hierdie beeld van Moesliemvroue as aktiewe rolspelers in die private en publieke lewe van die gemeenskap noodsaak ’n paradigmaskuif wanneer daar oor Moesliemvroue en hulle bydraes tot taal en kultuur gepraat word.”