Kanarie: persoonlike indrukke

“’n Kanarie hoort nie in ’n kou nie.”